Dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i ložišne objekte.

Što podrazumijeva slijedeće poslove:  

– kontrola, čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova,

– video snimka unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova,

– izgradnja i sanacija dimnjaka i spojnih dijelova,

– kontrola i čišćenje ventilacija i sličnih uređaja ( kuhinjski odsisni sustav: kuhinjska napa, filteri, ventilator i ventilacijski kanal ),

– video snimka unutrašnjosti ventilacijskih i sličnih uređaja,

– kontrola prohodnosti dimnjaka,

– probijanje (odčepljivanje) dimnjaka,

– čišćenje priključnih dimovodnih cijevi,

– čišćenje, ispitivanje i popravci ložišta,

– izgradnja industrijskih peći i kaljevih peći,

– kontrola ložišta i mjerenje dimnih plinova,

– kontrola priključka trošila,

– čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo (osim kalijevih peći),

– čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na tekuće gorivo,

– čišćenje plinskih kotlova za centralno grijanje,

– kontrola povrata dimnih plinova u prostoriju, kod plinskih trošila,

– pregled dimnjaka za priključenje novog trošila ili ventilacije i izdavanje nalaza o ispravnosti,

– pregled dimnjaka i izdavanje nalaza za kompletiranje dokumentacije za uporabnu dozvolu objekta,

– nadzor prilikom izgradnje novih dimovodnih objekata,

– reatestiranje postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije (elaborata) o ispravnosti mjerenje i analiza dimnih plinova i izdavanje nalaza,

– snimanje dimovodnog kanala iznutra specijalnim optičkim instrumentom.